Xuan Tha Huong5 640x341
Bài thơ xuân tha hương – Nỗi lòng người xa quê của Nguyễn Bính

Bài thơ là một tác phẩm gần gũi với bạn đọc của nhà...