The Hom Nay
Thế Hôm Nay – Bài ca mừng chiến thắng của thi sĩ Tố Hữu

là một bài thơ đặc sắc nổi bật cho phong cách thơ của...