Vua Du
Bài thơ Vừa Đủ – Tình cảm cao đẹp đầy lãng mạn của nhà thơ Trần Nhương

là một thi phẩm hay nổi tiếng của nhà thơ Trần Nhương. Ông...