văn tế nghĩa sĩ cần giuộc
Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc – Bức tượng đài bất tử về người nông dân nghĩa sĩ Cần Giuộc

là một tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Đình Chiểu, bài văn tế...