Bach Cu Di2
Tỳ bà hành – Bài thơ đặc sắc của nhà thơ Bạch Cự Di

Bài thơ là một tác phẩm nổi bật cho phong cách thơ của Bạch...