tương tư
Tương Tư Nguyễn Bính – Tâm trạng tương tư trong tình yêu

là một tác phẩm nổi bật của nhà thơ Nguyễn Bính. Bài thơ...