Ve Dau Nhung Vet Thuong1
Bài thơ Tôi Vẫn Nhớ của nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Phong Việt

là một bài thơ đặc sắc của nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Anh...