Tieng Vong0
Bài Thơ Tiếng Vọng- Cay Đắng Nỗi Ân Hận Muộn Màng

Tiếng Vọng là một bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều....