Tie1babfng C491c3a0n Ba La Lai Ca Trc3aan Sc3b4ng C490c3a0 1210x642 640x340
Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà – Bài thơ hấp dẫn của thi sĩ Quang Huy

là một thi phẩm đặc sắc nổi bật cho phong cách thơ của...