thuyền và biển
Thuyền và biển (Xuân Quỳnh) – Bài ca tình yêu bất hủ

là một trong những bài thơ tình nổi tiếng của nữ thi sĩ...