thơ về gió và mưa
Thơ về gió và mưa – Chùm thơ tình ngắn về gió và mưa mang tâm trạng

Những bài là những bài thơ tình ngắn chất chứa những nỗi niềm...