tho-ve-bac-ho-1
Thơ về Bác Hồ-những bài thơ hay nhất viết về Bác kính yêu

khá phong phú, đa dạng. Mỗi bài thơ có một cái hay riêng,...