tho-to-huu-1
Thơ Tố Hữu-tuyển tập những bài thơ hay nhất đi cùng năm tháng

Thơ  có sự thống nhất đẹp đẽ giữa cuộc đời cách mạng và cuộc...