tho-tinh-yeu-che-1
Thơ tình yêu chế-những bài thơ hài hước bạn không nhịn được cười

-những bài thơ khiến bạn không nhịn được cười. Đọc qua chắc các bạn...