tho-chuc-cuoi-tuan-1
Thơ chúc cuối tuần hay nói thay tiếng lòng bạn muốn gửi trao

hay, ý nghĩa sẽ nói thay tiếng lòng bạn muốn gửi trao. Tổng hợp...