tho-buon-ve-mua-1
Thơ buồn về mưa-chùm thơ ngấn lệ khi ngắm mưa rơi

 – chùm thơ ngấn lệ khi ngắm mưa rơi. Mưa về thường mang lại...