tho-4-cau-ve-tinh-yeu-1
Thơ 4 câu về tình yêu-chùm thơ ngắn gọn nhưng khá súc tích

là tuyển tập những bài thơ tuy ngắn gọn nhưng khá súc tích....