Tho Tinh Nguoi Linh2
Thơ Tình Người Lính Biển – Thi phẩm hấp dẫn nhất của nhà thơ Trần Đăng Khoa

là một thi phẩm đặc sắc của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ông...