Nan Do Choi 640x360
Bé Nặn Đồ Chơi – Bài thơ đi cùng năm tháng của nhà thơ Nguyễn Ngọc Ký

là một thi phẩm hay và đặc sắc của nhà thơ Nguyễn Ngọc...