Trọn bộ chùm thơ thất ngôn tứ tuyệt của nhà thơ Nguyễn Thu Ân phần 2

là một thể thơ đã xuất hiện khá lâu đời ở nước ta....