Thanh Tam1
Nhà Thơ Thanh Tâm – Cây Bút Thấm Đẫm Tâm Tư Người Lính

Thanh Tâm là một nhà thơ tiêu biểu trong thời kì thơ mới Việt...