Thanh Binh Dieu 640x335
Bài thơ thanh bình điệu nổi tiếng được yêu thích nhất của Lý Bạch

là một bài thơ định mệnh của nhà thơ Lý Bạch. Được quân...