To Huu 1
Tâm tư trong tù ( Tố Hữu ) – Tinh thần chiến đấu bền bỉ của nhà thơ

là một bài thơ được nhiều người ca tụng của nhà thơ Tố...