Song Lap1 640x474
Sông Lấp ( Trần Tế Xương ) – Tiếc Thương Dòng Sông Dĩ Vãng

Sông Lấp là một bài thơ được nhiều độc giả yêu mến của nhà...