Quoc To
Quốc tộ ( Pháp Thuận thiền sư ) – Tác phẩm nổi tiếng vang danh được yêu thích nhất

là một tác phẩm xuất sắc của thi sĩ Pháp Thuận Thiền Sư....