nhớ con sông quê hương
Nhớ con sông quê hương (Tế Hanh) – Hình ảnh con sông quê mộc mạc và trong veo

của nhà thơ Tế Hanh với những vần thơ mộc mạc, giản dị...