Nhc3acn Te1bbab Xa Te1bb95 Que1bb91c1
Nhìn từ xa tổ quốc – Bài thơ đi cùng năm tháng của thi sĩ Nguyễn Duy

là một tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Duy. Thơ ông...