Nha Toi1 640x436
Nhà Tôi ( Yên Thao ) – Bài Thơ Lãng Mạn Chiến Tranh Hấp Dẫn

Bài Thơ được sáng tác khi nhà thơ Yên Thao đang đi lính....