Sự nghiệp sáng tác thơ ca của nhà thơ Bằng Việt (Nguyễn Việt Bằng)

, tên thật là Nguyễn Việt Bằng, ông sinh ngày 15 tháng 6 năm...

Bảo giám thiền sư 寶鑑禪師 – Cảm hoài kì 1-2

寶鑑禪師 tên thật là Kiều Phù 喬浮, ông người làng Trung Thụy. Ông...

Quy Tịch – Bảo Giác Thiền Sư 寳覺禪師

Thiền sư Bảo Giác (寳覺禪師) mát năm 1173 là bạn kết giao cũng là...

Nhà Thơ Bảo Định Giang Và Sự Nghiệp Thơ Ca Của Ông

sinh năm 1919, tại Mỹ Thiện, Cái Bè – Tiền Giang, ông là...

Bảo Cường (Tôn Quốc Cường – Nhà thơ, Nhà ngâm thơ đa tài

hay còn được biết với tên gọi nhà ngâm thơ Bảo Cường, tên...