Tế Hanh cùng chùm thơ dịch Andrey Andreevich Voznhesenski

dành trọn tâm huyết của mình cho những thi phẩm dịch nổi tiếng...

Tế Hanh cùng tuyển tập chùm thơ dịch tác giả khác phần 2

Nhà thơ đã dùng không ít tâm huyết của mình để có dịch...

Tế Hanh cùng tuyển tập chùm thơ dịch tác giả khác phần 1

là một thi sĩ cống hiến rất nhiều cho nền văn học nước...