Phan Thị Vàng Anh cùng trọn bộ chùm thơ đặc sắc hấp dẫn nhất

còn có bút danh là Thảo Hảo, sinh năm 1968 tại Hà Nội,...