Nhà thơ Nguyễn Thiếp cùng những trang thơ ấn tượng được yêu thích nhất

là một nhà thơ nổi tiếng. Ông xuất thân tại một vùng quê...