Ngap Ngung1
Bài Thơ Ngập Ngừng – Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở

Ngập Ngừng là một bài thơ đặc sắc của nhà thơ Hồ Dzếnh. Ông...