Khai Quyen1 640x1048
” Ngâm thơ ta vốn không ham ” – Câu thơ đặc sắc nhất của Hồ Chí Minh

là một câu thơ nổi bật trong bài thơ Khai Quyển của Hồ...