Mot Ngay Nhu Moi Ngay3 640x202
Một ngày như mọi ngày – Bài thơ đi cùng năm tháng của nhà thơ Trịnh Công Sơn

là một bài thơ được nhiều bạn đọc yêu thích và tìm kiếm...