Vuhuudinh C491b1 640x354
Còn một chút gì để nhớ – Bài thơ ngọt ngào của nhà thơ Vũ Hữu Định

là một bài thơ vang danh của nhà thơ Vũ Hữu Định. Bài...