màu tím hoa sim
Màu tím hoa sim (Hữu Loan) – Màu tím của tình yêu không bao giờ phôi phai

, của nhà thơ Hữu Loan là một bài thơ được rất nhiều độc giả...