Luc Van Tien Cuu Kieu Nguyet Nga
Bài thơ Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga vang danh của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu

là một thi phẩm hay được trích từ tập thơ Lục Vân Tiên...