Em Voi Anh
” Lòng Em Như Chiếc Lá Khoai ” – Câu Thơ Đặc Sắc Trong Bài Em Với Anh

là một câu thơ đặc sắc trong bài Em Với Anh của nhà...