Giac Mo Buoi Sang0
Làm Thơ ( Nguyễn Lãm Thắng ) – Bài Thơ Thiếu Nhi Được Yêu Thích Nhất

Làm Thơ là một tác phẩm được trích từ tập thơ Giấc Mơ Buổi...