5 19 640x360
Im lặng đêm Hà Nội ( Phạm Thị Ngọc Liên ) – Tâm trạng nuối tiếc của nhà thơ

là một bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên....