Nhà Thơ Huyền Chi Cùng Bài Thơ Thuyền Viễn Xứ Đặc Sắc

Huyền Chi tên thật là Hồ Thị Ngọc Bút, sinh năm 1934 tại Từ...