Tuong Tu
Hồng Đậu Sinh Nam Quốc – Câu thơ đặc sắc nhất của thi sĩ Vương Duy

là một câu thơ hay trong bài thơ Tương Tư nổi tiếng của...