Van Canh5 640x427
Hoa tàn hoa nở cũng vô tình – Câu thơ đặc sắc trong bài thơ Vãn Cảnh của Hồ Chí Minh

là một câu thơ đặc sắc của nhà thơ Hồ Chí Minh trong...