Nhà Thơ Hạ Tri Chương cùng những bài thơ đi cùng năm tháng hay nhất

là một nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc. Ông không sáng tác...