Gui Theo Cac Chu Bo Doi
Gửi theo các chú bộ đội – Bài thơ hay dành cho thiếu nhi của Trần Đăng Khoa

là một bài thơ hay dành cho các thiếu nhi được nhiều đánh...