Gio Dua Canh Truc
Gió đưa cành trúc la đà (I) – Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp nên thơ của đất nước

là một bài thơ quen thuộc đối với nhiều thế hệ bạn đọc...