Gie1baa3i Di Som 640x450
Giải đi sớm – Bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Hồ Chí Minh

là một bài thơ hay của nhà thơ Hồ Chí Minh. Bác không...