Duong Vo Xu Nghe Quanh Quanh1 640x426
Đường vô xứ huế quanh quanh – Ca ngợi công lao đắp lũy

là một bài thơ nổi tiếng được truyền tụng và được nhiều độc...