Doi Bo2
Bài thơ đôi bờ ( Quang Dũng ) – Nỗi đau bị chia cắt của đôi lứa

là một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Quang Dũng. Ông là...